Urban Research Institute
Kreu Trajnime dhe Publikime Blog Zhvillimi i Moduleve dhe Trajnimeve per Identifikimin dhe Inventarizimin e Prones Publike Njesive te Pushtetit Lokal