Urban Research Institute
Kreu Trajnime dhe Publikime Blog Vlerësimi i përfituesve i programit të punës së Bankës Botërore, i menaxhuar nga Fondi Shqipatar i Zhvillimit