Urban Research Institute
Kreu Trajnime dhe Publikime Blog Trajnime dhe Pergatitja e Moduleve per Planifikimin Strategjik dhe Operacional ne Nivel Lokal.