Urban Research Institute
Kreu Trajnime dhe Publikime Blog Studim i krahasuar- “Menaxhimi i buxhetit dhe kapaciteti fiskal”, Komunat nga rajoni i Korçës.