Urban Research Institute
Kreu Trajnime dhe Publikime Blog Manual “Mbikqyrja dhe koalidimi i punimeve të ndërtimit”