Urban Research Institute
Kreu Trajnime dhe Publikime Blog “Inventarizimi dhe Transferimi i Pronave Publike në Njësitë e Qeverisjes Vendore” Manual