Urban Research Institute
Home Studies Urban Research Institute Zbatimi i studimit mbi qasjen në furnizimin me ujë dhe ujërat e ndotura në zonat informale urbane dhe zonat rurale të pesë rretheve në Shqipëri