Urban Research Institute
Home Studies Urban Research Institute Riorganizimi i shërbimit të mbledhjes së mbeturinave në qendrën e qytetit Drenas, Kosovë