Urban Research Institute
Home Studies Urban Research Institute Projekti për riorganizimin e shërbimit të mbledhjes së mbeturinave në qendrën e qytetit të Pejës