This project is implemented by the network of organizations “AULEDA”, “Unë, Gruaja”, “Qendra për Zhvillim Komunitar, Sot për të Ardhmen”, “Tjetër Vizion”, “Fondacioni Gjirokastra” and “Urban Research Institute” as leader of the network.

Full Project Description