Urban Research Institute
Kreu Mjedisi dhe Turizmi Urban Research Institute Promovimi i Menaxhimit të Qëndrueshëm të Tokës (MQT) në Shqipëri nëpërmjet Rikuperimit të Integruar të Ekosistemeve