Urban Research Institute
Kreu Mjedisi dhe Turizmi Urban Research Institute Fuqizimi i kontributit të sektorit të shoqërisë civile në negociatat për anëtarësimin në BE për Kapitullin 27