Urban Research Institute
Kreu Mjedisi dhe Turizmi Blog Festivali i Filmit Mjedisor të Shqipërisë (EFFA) – edicioni i 5 – të