Urban Research Institute
Kreu Mjedisi dhe Turizmi Urban Research Institute Cult2Routes – Zhvillimi i turizmit kulturor duke zbuluar shtigje malore dhe destinacione kulturore në zonën ndërkufitare