Urban Research Institute
Kreu Manaxhimi i Shërbimeve Publike Blog Studimi i Privatizimit të Kompanive të Ujësjellësit në Shqipëri