Urban Research Institute
Kreu Manaxhimi i Shërbimeve Publike Blog Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve mjedisore nëpërmjet “Teknikave të Vëzhguesve të Trajnuar”