Urban Research Institute
Kreu Manaxhimi i Shërbimeve Publike Menaxhimi i Mbetjeve Blog Zbatimi planit vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve në Bashkinë Lezhë