Urban Research Institute
Kreu Manaxhimi i Shërbimeve Publike Menaxhimi i Mbetjeve Blog Shërbime të Qëndrueshme Bashkiake