Urban Research Institute
Kreu Manaxhimi i Shërbimeve Publike Menaxhimi i Mbetjeve Urban Research Institute PROMOVIMI I PARANDALIMIT TË MBETJEVE DHE RICIKLIMI NË ZONËN NDERKUFITARE – LESS WASTE II