Urban Research Institute
Kreu Manaxhimi i Shërbimeve Publike Menaxhimi i Mbetjeve Blog PROMOVIMI I PARANDALIMIT TË MBETJEVE DHE RICIKLIMI NË ZONËN NDERKUFITARE – LESS WASTE II