Urban Research Institute
Kreu Manaxhimi i Shërbimeve Publike Menaxhimi i Mbetjeve Urban Research Institute Asistencë teknike për sistemin e menaxhimit të integruar të mbetjeve të ngurta për dy bashki të përzgjedhura të Shqipërisë