Urban Research Institute
Kreu Manaxhimi i Shërbimeve Publike Fuqizimi Institucional i Sektorit te Ujit Urban Research Institute UKT – Programi i përmirësimit të performancës financiare dhe operacionale, Programi i pjesëmarrjes së grupeve të interesit (FOPIP)