Urban Research Institute
Kreu Manaxhimi i Shërbimeve Publike Blog FINANCIMI I SHËRBIMEVE MJEDISORE PAS NDARJES ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE