Urban Research Institute
Kreu Manaxhimi i Shërbimeve Publike Urban Research Institute Asistencë Teknike për Sistemin e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta për dy bashki të përzgjedhura të Shqipërisë