Urban Research Institute
Home Management of Public Services Solid Waste Management Urban Research Institute Zbatimi planit vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve në Bashkinë Lezhë