Urban Research Institute
Home Management of Public Services Solid Waste Management Urban Research Institute Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, Bashkia Kukës 2016 – 2020