Urban Research Institute
Home Management of Public Services Solid Waste Management Urban Research Institute Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve 2017-2021 Bashkia Lezhë