Vlerësimi i Tregjeve dhe Granteve për Fermerët

Vleresimi i ndermarre nga IKU mbuloi komponentin e tregjeve dhe granteve për fermerët. Komponenti i granteve nëpërmjet konkurencës synon: rritjen e mundësive të fermerëve të vegjël për përdorimin e teknologjive të reja, diversifikimin e prodhimit, përpunimin e marketingun e këtij të fundit mbi baza kooperuese.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts