Udhëzues për Menaxhim Asetesh në nivel lokal

Menaxhimi i aseteve është një pjesë e rëndësishme e qeverisjes lokale të mirë. Njësitë e qeverisjes vendore kanë filluar të zhvillojnë eksperiencat e tyre në këtë fushë. Ky projekt mundesoi në bashkinë e Korçës zhvillimin e një Partneriteti Publik Privat për zhvillimin e tokës në pronësi të bashkisë për strehim social.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts