Qendra Ditore Për Moshën e Tretë

Qendra është ngritur për t’i ardhur në ndihmë moshës së tretë, kryesisht të vetmuar dhe në vështirësi ekonomike, femra dhe meshkuj. Përzgjedhja e anetarëve është bërë duke i dhënë prioritet atyre që mund të kenë më shumë nevojë për shërbimet që ofrohen, si të vetmuar apo në vështirësi ekonomike.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts