Praktika më e Mirë e Riciklimit përmes Vullnetarizmit. EUROPA PËR QYTETARËT

Qëllimi i projektit ishte jo vetëm të prezantojë standardet e EU-së mbi riciklimin, por gjithashtu të vë theksin mbi rëndësinë që vullnetarizmi ka, si dhe gjithashtu rëndësinë që ai ka mbi menaxhimin e qëndrueshëm të riciklimit.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts