Përmirësimi i shërbimeve vendore me pjesëmarrjen e vëzhguesve të kualifikuar

Ky projekt i zbatuar ne ketë Komunë i shërbeu jo vetëm përmirësimit te metodës se buxhetimit me pjesëmarrjen e qytetareve, por i gjithë dokumentacioni analitik i vlerësimit te cilësisë aktuale te rrugëve dhe pastrimit për çdo fshat, saktësoi treguesit baze te rezultatit, qe do te ndihmojnë stafin për përcaktimin e objektivave te qarta gjate proceseve te buxhetimit bazuar ne menaxhimin ne baze te performancës.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts