Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve mjedisore nëpërmjet “Teknikave të Vëzhguesve të Trajnuar”

Në projekt do të përfshihen një grup vëzhguesish të cilët do të trajnohen dhe do të përdorin një sistemi të unifikuar, Teknikat e Vëzhguesve të Trajnuar (TVT), me anë të të cilit do të monitorojnë e vlerësojnë ofrimin e dy shërbimeve mjedisore:
1- Shërbimin e mbledhjes, largimit dhe trajtimit të mbetjeve të ngurta: Vlerësimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve dhe kontejnerëve;
2- Mirëmbajtja e Parqeve, lulishteve dhe hapësirave të gjelbra publike.

 

Kliko për më shumë informacion

Related Posts