Lobing për rritjen e fondeve për sektorin e bujqësisë nga buxheti i shtetit

Ky projekt kishte si qëllim organizimin e një studimi sensibilizues dhe informues për rritjen e buxhetit në sektorin e bujqësise dhe për një menaxhim më të mirë të fondeve që përdoren për investime në këtë sektor. Përgatitja e një seti rekomandimesh dhe sugjerimesh për përmiresimin e përgatitjes dhe zbatimit të buxhetit për zonat rurale.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts