Identifikimi me Pjesëmarrje; Punët në Komunitet II

IKU u nënkontraktua nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit/Banka Botërore, për të asistuar në identifikimin dhe përzgjedhjen e tre prioriteteve kryesore për çdo komunë dhe bashki Shqipëtare.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts