Hartimi i një skeme PPP për menaxhimin e mbetjeve të riciklueshme në bashkinë e Beratit

Qëllimi i përgjithshëm i PPP është të strukturoj marrëdhëniet ndërmjet Bashkisë së Beratit dhe sektorit privat në një mënyrë të tillë që aktivitetet dhe risqet që lidhen me menaxhimin e integruar të mbetjeve, shpërndarja dhe sistemimi i tyre t’u akokohet paleve të treta të cilat mund t’i menaxhojnë më mirë ato.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts