Forcimi Institucional i Ndërmarrjeve të Ujësjellësit dhe Kanalizimeve në Bashkitë e Vlorës dhe Gjirokastrës

Fusha e shërbimeve të ofruara nga konsulenti i IKU-t përmbledh menaxhimin financiar, mbështetje në kontrollin e rrjedhjeve, mbështetje se si të veprohet me lidhjet e paligjshme dhe menaxhim asetesh duke përfshirë dhe transferimin e pasurive të ujit te njësitë e qeverisjes vendore.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts