Fondi i Investimit Vendor për Bashkitë e Kosovës (KMLIF)

Konsulenti i IKU-t hartoi module dhe ofroi trajnime mbi menaxhimin e ciklit të projekteve për njësitë vendore të sapongritura në Kosovë.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts