Decentralizimi dhe qeverisja vendore në Korçë

Projekti konsistoi në mbështetjen e njësive të qeverisjes vendore në qarkun e Korçës për të zhvilluar dhe zbatuar planin e zhvillimit ekonomik. Projekti përfshiu edhe asistencë për Ministrinëe e Qeverisjes Vendore, për të zhvilluar aspektet dhe rregulloret ligjore për funksionet kryesore te qarqeve.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts