Axhenda për Reformën e Decentralizimit të Qeverisjes Vendore

Fuqizimi i Grupit të Ekspertëve për Decentralizimin (GED), një instrument teknik i qeverisë shqiptare për të hartuar dhe implementuar strategjinë e decentralizimit

Kliko për më shumë informacion 

Related Posts