Asistenca Teknike për Qeverisjen Vendore

Qëllimi i projektit ishte forcimi i lidhjes midis qytetarëve dhe qeverisjes vendore duke përdorur mjete dhe teknika të ndryshme

Kliko për më shumë informacion

Related Posts