Bashkitë e forta

Qëllimi i projektit ishte kryerja e një vlerësimi për të identifikuar mundësitë për të përmirësuar dhënien e shërbimeve bashkiake në të gjithë territorin kombëtar. Vlerësimi mundësoi identifikimin e një numri të kufizuar zgjidhjesh që mund të zbatohen nga një numër i madh i bashkive.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts