Urban Research Institute
Kreu Eksperienca Ndërkombëtare Blog Laab Shesh (Sheshi i Lojërave) – Krijimi i hapësirave të përbashkëta organike