Urban Research Institute
Kreu Blog Urban Research Institute Hartimi i objektivave të OZHM për furnizimin me ujë dhe kanalizimet si dhe treguesit për kushtet lokale në ECA (Gjeorgji, Taxhikistan, Shqipëri)