Urban Research Institute
Kreu Decentralizimi Urban Research Institute BASHKI TË FORTA – FORCIMI I ROLIT TË SEKRETARIT TË KËSHILLIIT BASHKIAK