IKU si një bashkëpunëtor dhe konsulent produktiv, karakterizohet nga një profesionalizëm dhe korrektësi në përgatitjen dhe dorëzimin e produkteve përfundimtare. 2014