Në këto 10 vite kam pasur rastin të njoh punën e stafit, profesionist të dedikuar e me qëndrime të drejtpërdrejta, që janë dhe sot pjesëmarrës aktiv në procese të rëndësishme të vendit, siç është reforma administrative-territoriale dhe hartimi i Strategjisë së Decentralizimit. 2014