Urban Research Institute
Kreu Blog Urban Research Institute Zhvillimi i Moduleve dhe Trajnimeve per Identifikimin dhe Inventarizimin e Prones Publike Njesive te Pushtetit Lokal