Urban Research Institute
Kreu Blog Urban Research Institute Zhvillimi i Eko-turizmit në Rajonin e Lezhës (DETUREL)