Urban Research Institute
Kreu Blog Urban Research Institute Trajnime dhe Pergatitja e Moduleve per Planifikimin Strategjik dhe Operacional ne Nivel Lokal.