Urban Research Institute
Kreu Blog Urban Research Institute Përgatitja e Manualit per Shërbimin e Prokurimeve Publike dhe Moduleve te Trajnimit per Qeverisjen Vendore